ΥΠΟΙΚ: Καμία μείωση ποινών με τον νέο Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας – Ευθυγραμμίζεται με τις διατάξεις του Ποινικού

Οικονομία

«Παντελώς αβάσιμα» χαρακτηρίζει το υπουργείο Οικονομικών δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία ο νέος Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ) που ψηφίστηκε σήμερα από την Ολομέλεια της Βουλής, μειώνει ποινές σε υποθέσεις φοροδιαφυγής.

Το ΥΠΟΙΚ εξηγεί ότι ο Κώδικας ευθυγραμμίζεται με την υφιστάμενη νομοθεσία, ήτοι εν προκειμένω με τις διατάξεις του νέου Ποινικού Κώδικα του 2019.

Αναφέρει ακόμα ότι:

*Ο ΚΦΔ αποτελεί μια σημαντική μεταρρυθμιστική προσπάθεια της Κυβέρνησης στο πεδίο της φορολογίας, με στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας του κράτους δικαίου. Είναι προϊόν νομοθετικής κωδικοποίησης, με στόχο τη συστηματοποίηση, απλοποίηση και ενσωμάτωση διατάξεων του υφιστάμενου Κώδικα και εν γένει της υφιστάμενης σχετικής νομοθεσίας, χωρίς καμία δυνατότητα μεταβολής του ουσιαστικού περιεχομένου τους. Άλλωστε, κατά την κωδικοποίηση της νομοθεσίας δεν μεταβάλλεται η ουσία των διατάξεων που ενσωματώνονται στον νέο Κώδικα, ούτε εισάγονται νέες διατάξεις, ενσωματώνεται όμως υποχρεωτικά η υφιστάμενη νομοθεσία.

Μέσω του νέου Κώδικα, αντιμετωπίζονται προβλήματα που είχαν δημιουργηθεί από τις αλλεπάλληλες και αποσπασματικές νομοθετικές τροποποιήσεις που έγιναν στον ν. 4174/2013, από την 1η Ιανουαρίου του 2014, ημερομηνία από την οποία ισχύει και εφαρμόστηκε ο ΚΦΔ. Με τον νέο Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας ενοποιούνται οι υφιστάμενες διατάξεις που ισχύουν και απαλείφονται διατάξεις, οι οποίες έχουν καταστεί ανενεργές λόγω εφαρμογής νεότερων διατάξεων, καθώς και διατάξεις που έχουν εξαντλήσει το ρυθμιστικό τους περιεχόμενο.

*Ο ΚΦΔ ορίζει τα εγκλήματα φοροδιαφυγής και ευθυγραμμίζεται με την υφιστάμενη νομοθεσία, ήτοι εν προκειμένω με τις διατάξεις του νέου Ποινικού Κώδικα του 2019.

Συνεπώς, σύμφωνα με τις παραγράφους 6 και 7 του άρθρου 76 του Συντάγματος, δεν επηρεάζει με κανέναν τρόπο τις ποινές που επιβάλλονται για τα εγκλήματα φοροδιαφυγής και προβλέπονται από τον νέο Ποινικό Κώδικα, τον νόμο 4619/2019 που νομοθέτησε η προηγούμενη Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, και ο οποίος λαμβάνεται υπόψη υποχρεωτικά κατά τη διαδικασία της νομοθετικής κωδικοποίησης.

*Στο πλαίσιο αυτό, διευκρινίζεται ότι με τα άρθρα 463 και 83 του νέου Ποινικού Κώδικα, μειώθηκαν οι ποινές για διάφορα ποινικά αδικήματα, μεταξύ των οποίων και η φοροδιαφυγή για την πλειοψηφία των περιπτώσεων. Συγκεκριμένα, στο άρθρο 463 παρ. 3 του νέου Ποινικού Κώδικα προβλέπεται ότι: «Όπου σε ειδικούς νόμους απειλείται κάθειρξη έως 10 έτη, επιβάλλεται ποινή μειωμένη κατά το άρθρο 83 περίπτωση δ. Η πράξη διατηρεί τον κακουργηματικό χαρακτήρα της». Επομένως, οι προβλέψεις του νέου Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας αντιστοιχούν στα οριζόμενα των άρθρων 463 παρ. 3 και 83 περ. δ του νέου Ποινικού Κώδικα, δηλαδή τη φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους ή την κάθειρξη έως έξι (6) έτη.

*Τα ανωτέρω ήδη εφαρμόζονται από τα ποινικά δικαστήρια και τον Άρειο Πάγο, όπως προκύπτει από σειρά αποφάσεων ΑΠ (ΠΟΙΝ) 244/2020, ΑΠ (ΠΟΙΝ) 653/2020, ΑΠ (ΠΟΙΝ) 736/2020) με τις οποίες το Ανώτατο Δικαστήριο εφαρμόζει τον επιεικέστερο ποινικό νόμο, δηλαδή τον νέο Ποινικό Κώδικα, και για τα εγκλήματα φοροδιαφυγής που έχουν διαπραχθεί σε χρόνο προ της ενάρξεως ισχύος του νέου Ποινικού Κώδικα.

Με τη σημερινή κύρωση του ΚΦΔ «υπηρετείται η ανάγκη της ασφάλειας δικαίου, βάσει των κανόνων και των διαδικασιών που εφαρμόζονται στις σχέσεις μεταξύ φορολογούμενων πολιτών και επιχειρήσεων με τη Φορολογική Διοίκηση.

Συνεπώς, ο νέος Κώδικας, σε καμία περίπτωση, δεν περιλαμβάνει ούτε αλλαγές σε ποινές που επιβάλλονται για τα εγκλήματα φοροδιαφυγής, ούτε καμία άλλη τροποποίηση υφιστάμενου νόμου» καταλήγει η ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών.

Ρεπορτάζ – Επιμέλεια: Κώστας Τσάβαλος 

  • Φοροδιαφυγή: Πώς «κουρεύονται» οι ποινές με τον νέο Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

Πηγή: ertnews.gr