Η Αλβανία εντείνει τις προσπάθειες της για το 5G

Οικονομία

Η αλβανική κυβέρνηση αναθεωρεί το νομικό πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, θέτοντας σε διαβούλευση ένα νέο σχέδιο νόμου, το οποίο θα εστιάζει και στην τεχνολογία 5G και θα ευθυγραμμίσει την τοπική νομοθεσία με εκείνη της ΕΕ.

Το σχέδιο θα έχει ως στόχο και τη βελτίωση του γενικού ρυθμιστικού πλαισίου για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, με την ελπίδα να προσελκύσει επενδύσεις για δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών πολύ υψηλής χωρητικότητας και 5G.

«Το σχέδιο νόμου αναθεωρεί τους ισχύοντες κανονισμούς, σε σχέση με το φάσμα συχνοτήτων, το καθεστώς καθολικής υπηρεσίας, τους κανόνες για την προστασία των καταναλωτών, την αριθμοδότηση και τις επικοινωνίες έκτακτης ανάγκης, τους κανόνες πρόσβασης και τη ρύθμιση της αγοράς στο σύνολό της, με βάση μια πιο συμμετρική ρύθμιση» υπογραμμίζει η σχέση .

«Οι ισχύοντες κανονισμοί πρέπει να επανεξεταστούν στο πλαίσιο των αλλαγών που έχουν επέλθει στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, των εξελίξεων στις ψηφιακές τεχνολογίες, των νέων εφαρμογών και των υπηρεσιών που επιτρέπουν τα εργαλεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας.

«Η σύνταξη ενός νέου σχεδίου νόμου προκύπτει ως ανάγκη για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων της αγοράς και την εκπλήρωση των στρατηγικών στόχων για μια κοινωνία gigabit, λαμβάνοντας υπόψη τις συνεχείς αλλαγές στις τεχνολογίες», υπογραμμίζεται στην έκθεση.

Όσον αφορά τις επενδύσεις στο δίκτυο 5G, το σχέδιο νόμου υπογραμμίζει ειδικά την ασφάλεια και την ανάγκη μετριασμού των κινδύνων σε εθνικό επίπεδο για τους χρήστες, τους παρόχους και τους προμηθευτές του 5G.

Άλλες διατάξεις περιλαμβάνουν λεπτομερείς αξιολογήσεις των προμηθευτών, την υποβολή κρίσιμων δεδομένων σχετικά με τα εξαρτήματα και τα ευαίσθητα μέρη του δικτύου 5G και τη δημιουργία μεθοδολογίας για την ορθή αξιολόγηση των ενδιαφερόμενων φορέων.

Η μεθοδολογία για την αξιολόγηση του προφίλ κινδύνου των προμηθευτών και των παρόχων δικτυακού εξοπλισμού τίθεται σε ισχύ την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και στη συνέχεια δημοσιεύεται στον ιστότοπο των κρατικών οργανισμών που έχουν την αρμοδιότητα και την εξουσία να εγγυώνται την ασφάλεια, την αξιοπιστία και την εμπιστοσύνη για τα διαλειτουργικά δίκτυα.

Η Αλβανία δεν διαθέτει επί του παρόντος δίκτυο 5G, αλλά έχουν γίνει βήματα προς την κατεύθυνση της ανάπτυξής του. Τον Ιούνιο του 2021, ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα υπέγραψε συμφωνία με τις ΗΠΑ για τον μελλοντικό συντονισμό των υποδομών 5G.

Η Αλβανία συμμετέχει στο «The Clean Network», μια πρωτοβουλία υπό την ηγεσία των ΗΠΑ που αποσκοπεί στη διασφάλιση προτύπων ψηφιακής εμπιστοσύνης σε έναν συνασπισμό δημοκρατιών. Περισσότερες από 60 χώρες έχουν ενταχθεί στην πρωτοβουλία μέχρι στιγμής. Ειδικότερα, επισημαίνει τους κινδύνους ασφαλείας για τις χώρες που βασίζονται στην κινεζική τεχνολογία 5G.

Ο Ράμα τόνισε ότι η κυβέρνησή του έχει κρατήσει την Αλβανία ασφαλή από αναξιόπιστους προμηθευτές τεχνολογίας και υποδομών 5G. Κάλεσε όλες τις χώρες της περιοχής να συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία των ΗΠΑ.

Πηγή: euractiv.gr